InProekt
Alsem Astana
Қызметтің бағыты

.

 

ИТ-консалтинг

Операциялық  консалтинг

Бұл жаңа бағытта компанияның кеңес берушілері тапсырыс берушінің АТ-тапсырыс берушінің қызметтерінің ішкі үдерісін табады және оңтайландырады. АТ басқару үдерісін құру негізі болып ITIL/ITSM методологиясы саналады. АТ-басқарудың стандартталған үдерісін енгізу (мәселелер мен келіспеушіліктерді басқару, кескін үйлесімін басқару, өзгерістерді басқару және т.б.) АТ-қызметі жұмысының тиімділігін жоғарылатуға көмек береді, АТ-сервисін басқарудағы айқындыққа жеткізеді.


Берілген бағытта біз ұсынамыз:

 • Тапсырыс берушінің АТ-ішкі құрылымын сараптау;
 • Бұрыннан келе жатқан ақпараттық ішкі құрылымды қайта жасау ұсынысын жасап шығару;
 • АТ-процесстерін регламентті ұйымдастыру-әдістемелік қамсыздандыру және АТ-ресурстарын үйлестіру;
 • Бағдарламалық қамсыздандыруды таңдауда көмек беру.

Басқарушылық консалтингі

Әдетте, АТ-ішкі құрылысын қолдану, сондай-ақ, оны әрі қарай дамыту көп көлемдегі қаржы мен уақытша шығынмен байланысты. Сонымен қатар, АТ-ішкі құрылысын дамытуда жаңа бағыт таңдауда және оны жетілдіруде үлкен күмәнмен жасалады және қате таңдау жасау ықтималдығы басым.
Тиімді тәсілдердің бірі болып, яғни мүмкін болар қатені төмендететін тәсілдердің бірі: АТ-ішкі құрылымының кешенді концепцияларын жасап шығару және іске асыру.
Ондай концепция қамтамассыз етеді:

 • АТ-ішкі құрылымын дамытудағы басым бағыттарды анықтау;
 • кәсіпорынның кезең бойынша жоспарлы дамуын уақыт пен қаржылай мүмкіндігіне қарай жасау;
 • әрбір кезеңді іске асыруды бағалау;
 • егер, талап етілген жағдайда, кезекті кезеңдерді түзету.

АТ-ішкі құрылымын дамыту концепциясын жасап шығару үшін уақытындағы оның жағдайы туралы және перспективті бизнес міндетіне сәйкес келетін дәрежесі мен объективті ақпаратты талап етеді.
Бұндай ақпаратты алу АТ-ішкі құрылымының аудитін жүргізуде көп таралған.
Біздің компания тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесінің аудиті мен кеңес беру қызметтерін ұсынады.

Техникалық  консалтинг

Компания ақпарттық жүйедегі техникалық кеңес беруде кең көлемде қызмет көрсетеді. Консалтингтік қызмет көрсетудің негізін проектілеу, келесі АЖ –ден тұратын жұмыс атқаруды методологиялық бақылау және енгізу:

 • Желілік ішкі құрылым
 • Корпоративтік электрондық пошта жүйесі мен құжат айналымы
 • Дерекқорды басқару жүйесі
 • Интернетке қол жетілімдік және компьютердегі мәліметтерді басқа компьютерден көруге мүмкіндік алу
 • Шешім қабылдауды қолдау жүйесі

Бұл бағыт тапсырыс берушінің жүйелі-техникалық ішкі құрылымын болжамдау және техникалық сұрақтарды талқылау: сызба таңдау мен технологиялық интеграциядағы ақпараттық жүйенің құрамдас бөлігі, айқын міндеттерге тиісті таңдау жасау, жаңа ішкі жүйедені жасап шығару, әрбір жабдықтаушылардың әртүрлі шешімдерін салыстыру.

Ақпараттық жүйелер аудиті

удит өзіне ақпараттық жүйенің ағымдағы жағдайын бағалауды қоса алады, ақпараттық жүйенің элементтерінің өнімділігінің жұмысқа қабілетсіздігі немесе төмен деңгейде жұмыс жасалуының себептерін айқындау, ақпараттық қауып-қатерді бағалау, қорғалудың деңгейі және қазіргі кезеңде іске асырылған ақпараттық технологияларға қаржы салулар. Аудит нәтижелері— ақпараттық жүйелер модернизациясының стратегиялық және техникалық жоспарларын жасап шығару негізі.

Ақпараттық жүйелерді жобалау және құру

Қай салада болмасын жұмыс жасайтын компания ақпараттық жүйелердің жасау сапасы жоғары болуын талап етеді, сондай-ақ, жұмыс өнімділігінің жоғары болуын, сенімділікті, мәліметтер мен бағдарламалардың қолжетімді және ауқымды болуын қалайды. АТ-ішкі құрылымының тиімді құрылғаны ұйымның бизнес мақсаттарының орындалуына септігін тигізетін маңызды элементі болып келеді.
«Saiga company” ЖШС жобалау жүйесінен мамандандырылған қызметтердің кең ауқымды қызметтерін ұсынады, сондай-ақ, әртүрлі қолданбалы бағдарламалар мен аппаратты шешімдер қызметін ұсынады:

 • Жобалау, ақпараттық ішкі құрылымды жеткізу және орнату, сонымен қоса, құрылымдалған кабельдік жүйе ғимаратымен қатар, үздіксіз тоқ беру құрылғысы, көпсервисті мәліметтерді беру торабы, корпоративті мәліметтерді сақтау жүйесі мен таратылған есептеу комплекстері;
 • Ақпараттық ішкі құрылымды басқару жүйесі;
 • Мамандандырылған есептеу кешендері, автоматтау және телемеханика жүйесі.

Біздің шешімдер функционалданған қандай да болмасын бизнес-үдерісін сенімді әрі тиімді шешуге икемделген.

Жабдықты жеткізу және орнату

Ақпараттық жүйені жасауда «Saiga company” ЖШС сертификацияны келісу, тапсырыс, сатып алу, толықтырма, жеткізілім, құрастыру, орнату, параметрлерді орнату, ақпараттық жүйе құрамына кіретін жабдықтарды пайдаланудағы енгізу және іске қосу, аппаратты-бағдарламалық кешендер немесе іртүрлі ішкі жүйедетаңдау жасайды.Біз активті және пассивті жабдықтар түрінің кең ауқымдағы түрін ұсынамыз, жұмыс станциялары мен (сондай-ақ, 64-разрядындағы күшті серверлер мен кластерлер, көппроцессорлы, бас тарту-және апатқа төзімді құрал, көптегенмінездемелермен кеңейтілетін және үлкейтілетін). Ішкі құрылым компоненттері мен техникалық ішкі жүйе жабдықтары ішінен – кабельдік жабдықтар, тоқпен үздіксіз қамтамассыз ету құрылғысы, байланыс құрылғысы, (сондай-ақ, видеосерверлер, аудиокомпоненттер, телефон станциялары, IP-телефония жүйесін құру жабдықтары, дауыстық байланыс жүйесі және т.б.).

Қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы жасап шығару

«Saiga company” ЖШС өз серіктестерінің бағдарламалық жасақтамасын жеткізеді және орнатады, сонымен қатар, тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша да өз бағдарламалық жасақтамасын жобалап, жасап шығарады. Біз жасаған бағдарламалық жасақтамалар өзіне көпдеңгейлік үлестірілген ақпараттық жүйелерді сипаттайды, олар үлкен көлемдегі деректерді өңдей және сақтай алады. Бұл жүйелердің негізінде мықты СУБД — Oracle Server және Microsoft SQL Server жатыр, олар корпаративтік ауқымдағы дерекқорды жасап шығаруға мүмкіндік береді.

Ақпараттық жүйелерді қолдану мен дамыту

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар өте тез дамып келеді. Ендірілген шешімдердің қиындығы және орнатылған жабдықтар өзіне жүйені қолданып, қызмет көрсететін қызметкерге талаптарды көтереді. Тапсырыс берушілер әрқашан өздеріне сол талапқа сай қызметкерді өз компаниясына алуға мүмкіндіктері жоқ. Сондай-ақ, көпжағдайда мамандарды толық жұмысбастылықпен қамтамасыз етілмегендіктен, тиісінше, оларға кеткен шығын өте көп болғандықтан, ақталмайды.
Біз өз қызметтерімізді ұсынып қана қоймай, біздің жасаған шешімдерімізбен, сондай-ақ тапсырыс берушілеріміздің ішкі құрылымын әрі қарай алып жүреміз. «Saiga company” ЖШС кәсіпқой мамандар командасы сіздің мәселелеріңізді шапшаң шешеді және ақпараттық жүйенің тұрып қалуынан жоғалтуды барынша қорғап, тапсырыс берушілердің АТ-ішкі құрылымын қолайлы бағада қамтамассыз етеді.
Ақпараттық жүйелерді пайдалануда қосымша талаптар мен бағдарламалық модульдері немесе жабдықтарды жаңартуды түзету қажеттілігі туындайды. Біз тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесін дамытуды өз қолымызға алуға дайынбыз және бизнес талаптарына сай етіп келтіре аламыз. Біз тек қана тексерілген және озық үлгідегі шешімдерді ұсынамыз.